Обяви и търгове
 
"Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и на администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката по следните две самостоятелно обособени позиции: 1. Писмени преводи 2. Устни преводи."

Дата на обявяване: 18.01.2011

Уважаеми дами и господа Министерството на икономиката и енергетиката отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръча с предмет:
"Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и на администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката по следните две самостоятелно обособени позиции:
1. Писмени преводи
2. Устни преводи."

Документация

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (07.11.2014 год.)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (07.11.2014 год.)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 1 (14.11.2014 год.)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (14.11.2014 год.)

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg