Кампания на Министерство на здравеопазването "Имунизацията е безплатна и близо до теб"