Посетителски информационен център "Узана" – гр. Габрово, местност Узана

Адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3

Тел.: +359 / 898 55 85 25
         +359 / 885 82 52 24 – дежурен

E-mailacademiauzana@gabrovo.bg

Сайт: www.uzana.gabrovo.bg

Информационният център работи целогодишно, без почивни дни.

 

Предлагани услуги:

  • предоставяне на информация на посетителите по всички въпроси, свързани с местността Узана, град Габрово и региона;
  • оказване на съдействие при настаняване на посетителите; разпространение на рекламни материали представящи  Узана и предоставяне на информация за времето и пътната обстановка на Планинска спасителна служба и оперативен дежурен в Община Габрово;
  • предоставяне на специални образователни програми на Детска Природна академия – Узана, която е част от ПИЦ „Узана“, включващи: разнообразни модули за различните възрасти; занимания на открито в обособената образователна екопътека в горската част до посетителския център; занимания в оборудвани тематични помещения в сградата на посетителския център; индивидуално съставяне на програма, съобразено с продължителността на престоя и възрастовата група (програмите могат да бъдат от няколко часа до няколко дни).