Министерството на туризма ще отчете резултатите от реализацията на европейски проект за развитие на човешките ресурси

23 ноември 2015

Министерството на туризма ще отчете на заключителна пресконференция резултатите от реализацията на проекта „Компетентна и ефективна държавна администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на националните и европейските политики в областта на туризма”.

Той се осъществява по договор № А13-22-53/28.05.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ и е на стойност около 60 хил. лв.

Пресконференцията ще се състои на 24 ноември 2015 г., от 14.00 часа, в сградата на Министерството на туризма на ул. „Съборна“ № 1, а резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат представени от неговия ръководител -  Екатерина Дацова, директор на дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ в министерството.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon