Екип на Министерството на туризма обсъди с организациите на екскурзоводите помощта от 4 млн. лева за тях и необходимите спешни действия за подпомагане на сектора

04 октомври 2021

Още една спешна среща бе проведена днес от екип на Министерството на туризма, за да бъдат обсъдени възможностите за финансово подпомагане на екскурзоводите и планинските водачи. Разговорите бяха изцяло в онлайн формат.

Обсъден бе напредъкът по проекта „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“.

Другият важен акцент в срещата беше разпределението на гласуваните от Народното събрание в актуализирания бюджет 4 млн. лева, предвидени за екскурзоводите. Обект на дискусията бяха критериите, условията, механизмите, възможни срокове, както и бъдещите действия от страна на бизнеса и властите - от страна на министерството при структурирането на дизайна на бъдеща работеща мярка и подготовката на законодателни промени за максимално бързото й влизане в сила.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon