Изисквания, относно оформлението и съдържанието на Схемата за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, включително допълнителни търговски площи на територията на морския плаж