Обявява конкурс за длъжността старши експерт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка