Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността юрисконсулт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка

24 февруари 2020

Списък

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността юрисконсулт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-02-35-04/17.02.2020 г. на Министъра на туризма, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Галина Илиева Димитрова;

 2. Симеон Стилиянов Симов;

 3. Десислава Петрова Драгнева;

 4. Даниела Петрова Спасова;

 5. Добромир Петров Петров;

 6. Весела Христова Аврамова;

 7. Аглика Георгиева Гайдарова;

 8. Инна Ивова Кальчева;

 9. Атанас Цветанов Вецов;

 10. Диана Сотирова Цацарова;

 11. Мартин Пламенов Първанов;

 12. Лилия Любомирова Францова-Богданова;

 13. Севдалина Великова Ралчева;

 14. Радой Петров Попиванов;

 15. Стефани Валентинова Моллова;

 16. Павел Огнянов Тошев;

 17. Дафина Петрова Данаилова.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

 

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

-

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОСТОВ /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon