Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Статистически анализи и прогнози в туризма“, дирекция „Туристическа политика“ при Министерството на туризма – 1 бройка