Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“ при Министерството на туризма – 1 бройка