Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, при МТ – 1 бройка.