Списък с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „младши експерт“ в отдел „Изложения, събития и информация“, дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“, при Министерство на туризма – 1 бройка