Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността държавен експерт в дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“, отдел „Концесии и наеми на морските плажове“ при Министерството на туризма – 1 щ. бройка