С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ЧЛ. 81а ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АПОЧР"

17 април 2018

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ ПО ЧЛ. 81а ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

 

 

Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в събеседването:

 

 

  1. ЗЛАТИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА

 

Допуснатия кандидат да се яви на 20.04.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на туризма, ул. „Съборна“ № 1.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ИВЕЛИН СЛАВОВ

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon