Резултати от проведеното събеседване с явилите се кандидати по мобилност в държавната администрация по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността юрисконсулт в отдел „СПППТ“, дирекция „ТП" в Министерството на туризма на 27.05.2019 г.

28 май 2019

Резултати от проведеното събеседване с явилите се кандидати по мобилност в държавната администрация по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността юрисконсулт в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“ в Министерството на туризма на 27.05.2019 г. от 10:30 часа.

 

     Име, презиме и фамилия и резултат на явилите се кандидати до участие в събеседването:

 1. АНМАРИ ДИМИТРОВА НИКОЛАЕВА – 4.61;

 2. АНДРЕАНА ХРИСТОВА КАИШЕВА – 4.83

   

  КОМИСИЯТА КЛАСИРА:

        НА ПЪРВО МЯСТО – АНДРЕАНА ХРИСТОВА КАИШЕВА

        НА ВТОРО МЯСТО - АНМАРИ ДИМИТРОВА НИКОЛАЕВА

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  /П/

      ВЕНЕЛИНА ЧЕРВЕНКОВА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon