Резултати от проведения подбор с кандидатстващите за мобилност в държавната администрация по чл. 81б от Закона за държавния служител, проведен на 21.06.2018 година.

22 юни 2018

Резултати от проведения подбор с кандидатстващите за мобилност в държавната администрация по чл. 81б от Закона за държавния служител за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“ в Министерство на туризма на 21.06.2018г. от 10.00 часа.

 

 

 

  1. БОРЯНА СТРАХИЛОВА ПЕТРОВА – 4.55
  2. ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ПОПОВ – 4.21
  3. ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ – 4.05

Г-н Стоян Николаев Бимбашев е получил оценка по ниска от 4.00 - 3.77, не е издържал събеседването и не може да участва в класирането.

 

КОМИСИЯТА КЛАСИРА:

НА ПЪРВО МЯСТО – БОРЯНА СТРАХИЛОВА ПЕТРОВА

 

 

           РЕЗЕРВЕН  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                                                                                                                            

                 ИВЕЛИН СЛАВОВ

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon