Резултати от проведения конкурс за длъжността младши експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“,в Министерството на туризма – 1 бройка, проведен на 16.04.2019 г.

23 април 2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ“,

В МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА – 1 БРОЙКА.

ПРОВЕДЕН НА 16.04.2019 г.

 

Списък от проведения конкурс.

 

РАЛИЦА ДАСКАЛОВА-СТАМЕНОВА /П/

Председател на конкурсната комисия

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon