Резултати от проведен конкурс за длъжността директор на дирекция "Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма" при Министерство на туризма

26 септември 2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА“ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

 

Име, презиме и фамилия

Резултат от начина по чл. 30 от НПКДС

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

резултат от предварително оценяване на концепцията

резултат от защита на концепцията

Общ резултат

1.Николай Карамфилов Костов

4,00

5,00

9,00

3

4,71

5

50,55

2. Спас Христов Тошев

4,00

4,00

8,00

3

4,09

5

44,45

3.Валентин Видолов Балабанов

4,00

4,00

8,00

3

4,05

5

44,25

 

Въз основа на проведения конкурс за длъжноста директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, след преценка на професионалните качества на кандидатите, комисията класира, както следва:

 

На първо място – Николай Карамфилов Костов;

На второ място – Спас Христов Тошев;

На трето място Валентин Видолов Балабанов.

 

 

 

КРАСИМИРА НЕЧЕВА, /П/

Председател на конкурсната комисия

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon