Резултат от оценка на концепцията на тема „Механизми за устойчиво развитие на туристическата дестинация на база фокусирано привличане на чужди инвестиции“

18 септември 2019

Резултат от оценка на концепцията на тема „Механизми за устойчиво развитие на туристическата дестинация на база фокусирано привличане на чужди инвестиции“ на кандидатите в конкурса за длъжността директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

Допускат се до защита на концепция следните кандидати:

  1. Николай Карамфилов Костов – оценка 4,00;

  2. Спас Христов Тошев – оценка 4,00;

  3. Валентин Видолов Балабанов – 4,00.

 

Не се допускат до защита на концепцията, следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 

            Защита на концепцията ще се проведе на предварително обявената дата 20.09.2019 г. от 10:30 часа в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

            Успешно издържалите защитата на концепцията кандидати, следва да се явят на интервю на 20.09.2019 г. от 11:30 часа в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

КРАСИМИРА НЕЧЕВА   /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon