Процедура по мобилност по чл. 81а от ЗДС за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ – 1 брой, при Министерството на туризма