Обявление за стартиране на конкурсна процедура за държавен експерт в отдел "Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма", дирекция "Туристическа политика"