Обява за конкурс за длъжността младши експерт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма"