Обява на конкурс за главен експерт в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“, при Министерството на туризма – 1 бройка