Обява на конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Маркетингови проучвания, анализи и комуникационни кампании“, дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка