Министерство на туризма прекратява конкурсната процедура за длъжността юристконсулт в дирекция „МСИОТ“ – 1 щатна бройка