Министерство на туризма прекратява конкурсната процедура за длъжността младши експерт в отдел „Статистически анализи и прогнози в туризма“, дирекция „Туристическа политика“ – 1 бройка