Конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“