Конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, при Министерството на туризма – 1 бройка