Извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжност старши експерт в отдел „Стратегическо планиране, анализи и прогнози“, дирекция „Туристическа политика“ при Министерството на туризма – 1 щ. бройка