Извлечение от протокол от комисията, назначена със заповед № РД-02-35-04/22.04.2021 г., относно провеждане на конкурс за длъжността старши експерт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма