Извлечение от протокол от комисията, назначена със заповед № РД-02-35-25/12.10.2020 г., относно провеждане на конкурс за длъжността старши експерт в дирекция "Финанси и управление на собствеността" при МТ-1 бройка