Извлечение от протокол от комисията, назначена със заповед № РД-02-35-12/04.06.2020 г., относно провеждане на конкурс за длъжността „старши инспектор по чл. 46 от Закона за администрацията“ в Инспекторат, при Министерството на туризма – 1 бройка