Извлечение от протокол на комисията, назначена със заповед № РД-02-35-34/27.11.2020 г., относно провеждане на конкурс за длъжността държавен експерт в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“ .