Информация за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ при Министерството на туризма – 2 щ. бройки