Информация за допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“ при Министерството на туризма.