Информация за допуснати кандидати до конкурса за младши експерт в отдел „Статистически анализи и прогнози в туризма“, дирекция „Туристическа политика“, при Министерството на туризма – 1 бройка