Информация за допуснати кандидати до конкурса за длъжността „старши инспектор по чл. 46 от Закона за администрацията“ в Инспекторат