Информация за допуснати кандидати до конкурса за длъжността старши експерт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“ при Министерството на туризма – 1 бройка