Информация за допуснати кандидати до конкурса за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Финанси и управление на собствеността“, при Министерството на туризма – 1 бройка