Информация за допуснати кандидати до конкурса за длъжността младши експерт в отдел „Изложения, събития и информация“, дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“ при Министерството на туризма – 1 бройка