Информация за допуснати кандидати до конкурса за длъжността младши експерт в дирекция ППТ при МТ – 1 бройка.