Информация за допуснати кандидати до конкурса за длъжността младши експерт в дирекция МСИОТ при МТ