Информация за допуснати кандидати до конкурса за длъжността главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ при Министерството на туризма – 1 бройка