Наредба №1 от 05 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"

Наредба № 1 от 5 януари 2016 г., изм. и доп. 11.06.2019 г.
С Наредбата се определят изискванията за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава-членка на ЕС.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon