MITT- Москва, Русия - 15-17.03.2022

611 изложители от 28 страни по света, 52 региона на Русия (2021 г.)
■ 10 446 ключови посетители от 80 региона на Русия и 51 други страни
■ 10 000 кв.м изложбена площ
■ 12 бизнес събития 
■ 126 високоговорители

ПОКАНА - MITT

 

 

Приложение 5 - Участия на международни туристически изложения през 2021 г.-актуализирано към 27.07.2021 г.