INTOURMARKET - Москва, Русия - 12-14.03.2022

■ Предназначено за професионалисти

■ 1 430 изложители (2020 г.)

■ Общ брой – 78 500 посетители

■ Участници от 143 руски региони и страни

■ 24 000 кв. м. изложбена площ

■ Допълнителна информация: www.itmexpo.ru 

ПОКАНА INTOURMARKET

 

Приложение 5 - Участия на международни туристически изложения през 2021 г.-актуализирано към 27.07.2021 г.