Пренощували туристи в места за настаняване по пол и възраст за периода 1 – 31 юли 2020 г.