Пренощували туристи в места за настаняване по пол и възраст за периода 1 – 31 август 2020 г.