Пренощували туристи в места за настаняване по пол и възраст за периода 1 – 30 юни 2020 г.