Пренощували туристи в места за настаняване по пол и възраст за периода 01 – 30 септември 2020 г.